Contact 
Closing on: Jun 30, 2024

Wees deel van ons span! - Residentia Moria (Krugersdorp). Ons is tans opsoek na 'n ervare, veelvaardige maatskaplike werker om by ons span aan te sluit!

Residentia, 'n Christelike diensorganisasie met landwye skemas, wat na die belange en versorging van ouer persone omsien, nooi ervare en gemotiveerde kandidate, wat aan die onderstaande vereistes voldoen, om aansoek te doen vir die uitdagende pos van:

MAATSKAPLIKE WERKER

RESIDENTIA MORIA (KRUGERSDORP)

VEREISTES:

Die suksesvolle kandidaat moet aan inter alia die volgende vereistes voldoen::

 • Relevante tersiêre kwalifikasie.
 • ‘n Minimum van vyf jaar ondervining as ‘n Maatskaplike Werker.
 • Kennis van toepaslike wetgewing, insluitende wetgewing oor bejaardesorg.
 • Tweetalig - Afrikaans en Engels (geskrewe en gesproke).
 • Moet 'n geldige bestuurslisensie hê.
 • Ervaring met die implementering, instandhouding en verbetering van stelsels en prosedures.
 • Goeie geskrewe en gesproke interpersoonlike en kommunikasievaardighede en menseverhoudings.
 • Goeie oordeel en die vermoë om vertroulik op te tree.
 • Goeie leierskap en bestuursvaardighede.
 • Ten volle rekenaarvaardig (MS Excell, MS Word, Power Point).
 • Goeie organisasie- en tydbeplanningsvermoëns.
 • Gesonde respek vir veelsydigheid en sensitiwiteit vir ander kulture.
 • 'n Liefde vir ouer persone.

VERANTWOORDELIKHEDE:

Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir inter alia die volgende:

 • Bystand en berading van inwoners met betrekking tot aanpassingsprobleme, finansiële probleme, verhoudingsprobleme, fisiese aftakeling, emosionele probleme en gedragsafwykings.
 • Deurlopende skakeling met die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling rakende keuring van aansoekers, voltooiing van alle toelae-eisvorms asook indiening van sakeplanne en vorderingsverslae.
 • Stel individuele sorgplanne vir elke inwoner saam, in samewerking met die Bestuurder en Versorgingsdiensbestuurder.
 • Deurlopende skakeling met “Care Partners” wat gesinne, dokter(s), hospitale, gemeenskap, personeel en inwoners insluit.
 • Beplan aktiwiteite vir inwoners deur deel te neem aan groepaktiwiteite wat sosiale aktiwiteite, spel en terapeutiese groepe insluit.
 • Verantwoordelik vir die organisering, beplanning en betrek van inwoners by jaarlikse fondsinsamelingsgeleenthede en vieringe.
 • Die professionele hantering van inwoners se probleme en klagtes.

Residentia bied 'n onderhandelbare vergoedingspakket aan, wat maatskappyvoordele insluit.

Jy sal versoek word om ‘n een – minuut video in te dien waar jy verduidelik hoekom jy die regte kandidaat vir die posisie is en hoe jou kwalifikasies en kundigheid 'n verskil sal maak.

Stuur jou CV aan Me. Marita van den Berg per e-pos na wesrand@residentia.co.za. Die sluitingsdatum is 30 Junie 2024.  

Indien u nie binne sewe (7) dae na sluiting 'n antwoord ontvang het nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

Residentia behou die reg voor om nie 'n afspraak in die pos te maak, soos geadverteer nie.

JOB CATEGORY: SOCIAL WORKER
JOB TYPE: FULL TIME

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
© Copyright 2023 Residentia. All Rights Reserved Design by Twenty4One
phonemap-markerchevron-up-circlechevron-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram